ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غریب گز

qaribgaz

۱. [عامیانه] نوعی کنه که غریبه‌ها را می‌گزد ولی بومیان نسبت به‌ آن ایمنی یافته‌اند.
۲. (صفت فاعلی) [مجاز] ویژگی آن‌که غریبان را آزار و اذیت می‌کند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ