ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غرواش

qa(o)rvāš

وسیله‌ای شبیه جارو که از سیخ‌های نازک گیاه درست می‌کردند و با آن رنگ یا آهار به پارچه یا چیز دیگر می‌زدند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ