ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غبار

qobār

۱. خاک نرم؛ گَرد.
۲. [مجاز] آزردگی.
⟨ غبار خاستن: (مصدر لازم) [قدیمی]
۱. بلند شدن گَرد.
۲. [مجاز] به‌وجود آمدن آزردگی.

خاک، گردوخاک، گرد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ