ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غارنشینی

qārnešini

۱. زندگی در غار.
۲. وضع زندگانی انسان‌های ماقبل تاریخ که در غار به سر می‌بردند و آثاری از آن‌ها به دست آمده که مربوط به ۴۰ هزار سال قبل است.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ