ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غار

qār

۱. درختی بزرگ و تناور، با گل‌های ریز و سفید، برگ‌های درشت و دراز شبیه برگ بید و طعم تلخ و خوش‌بو که در شام و برخی کشورهای دیگر می‌روید و می‌گویند تا هزار سال عمر می‌کند. برگ، پوست، و میوۀ آن در طب به کار می‌رود؛ دهم؛ برگ‌بو؛ دهمست؛ دهمشت.
۲. میوۀ این گیاه به اندازۀ فندق، با پوست نازک و سیاه‌رنگ و مغز چرب، خوش‌بو، و زردرنگ است و پس از کهنه شدن سرخ تیره‌ می‌شود.

حفره، زاغه، سوراخ، شکفت، کهف، مغار، مغاره، مغاک

اشکفت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ