ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

علی

'olā

۱. رفعت؛ بلندی قدر؛ شرف؛ بزرگواری.
۲. (اسم) آسمان.
۳. (اسم) مکان بلند.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما