ترجمه مقاله

علمدار

'alamdār

کسی که در میان سپاه علم را به‌دست می‌گیرد؛ پرچم‌دار.

بیرقدار، پرچمدار، پیشقراول، طلایهدار

ترجمه مقاله