ترجمه مقاله

عقب افتاده

'aqab[']oftāde

۱. آن‌که در کسب‌وکار یا علم‌وهنر از دیگران عقب‌مانده باشد.
۲. (روان‌شناسی) = عقب‌مانده

ترجمه مقاله