ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عقاقیر

'aqāqir

= عقّار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ