ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عصفور

'osfur

۱. = گنجشک
۲. هر پرندۀ کوچک‌تر از کبوتر.

گنجشک

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ