ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عصا

'asā

۱. چوب‌دستی که هنگام راه رفتن به آن تکیه می‌کنند؛ دستوار؛ دستواره؛ تخله.
۲. [قدیمی، مجاز] آلت تناسلی مرد.
⟨ عصا زدن: در حال راه رفتن با عصا، ته عصا را بر زمین زدن.

چوبدستی، خیزران

چوبدست

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ