ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عشاق

'oššāq

۱. [جمعِ عاشق] = عاشق
۲. (موسیقی) گوشه‌ای در دستگاه نوا، آواز دشتی، و بیات اصفهان.
۳. (موسیقی) از الحان قدیم ایرانی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ