ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عش

'a(o)š[š]

آشیانۀ پرنده که از شاخه‌های نازک درخت درست می‌کند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ