ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عتیب

'etib

۱. ملامت؛ سرزنش: ◻︎ مکن با من ناشکیبا عتیب / که در عشق صورت نبندد شکیب (سعدی۱: ۱۰۲).
۲. خشم.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ