عبری

'ebri

۱. زبانی از شاخۀ زبان‌های سامی که میان یهودیان رایج است.
۲. خطی که این زبان با آن نوشته می‌شود.
۳. (اسم، صفت) [قدیمی] هریک از افراد قوم یهود؛ یهودی.

عبرانی، کلیمی، یهودی

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما