ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

طوی

toy

۱. جشن؛ شادی.
۲. جشن عروسی.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما