ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

طوطی

tuti

پرنده‌ای با پرهای سبز و سرخ و منقار خمیده که می‌تواند بعضی اصوات را تقلید کند: ◻︎ در پس آینه طوطی‌صفتم داشته‌اند / آنچه استاد ازل گفت بگو می‌گویم (حافظ: ۷۶۲).

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما