ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

طعم

ta'm

= مزه

۱. چاشنی، مزه
۲. چشایی، چشش،
۳. ذائقه، مذاق،

مزه

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما