ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ضر

zarr

۱. زیان رساندن؛ گزند رساندن.
۲. (اسم) [مقابلِ نفع] ضرر؛ زیان.
۳. تنگ‌دستی؛ سختی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ