ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صوت

so[w]t

۱. صدا.
۲. (موسیقی) نغمه؛ آهنگ.

آواز، آوا، بانگ، جار، صدا، صفیر، صلا، لحن، ندا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ