ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صمیمیت

samimiy[y]at

یگانگی؛ یک‌رنگی؛ یک‌دلی.

ارادت، خلوص، دوستی، محبت، مودت، وداد، وفا، یکدلی، یکرنگی، یگانگی ≠ دورنگی، دورویی

همدلی، یکدل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ