ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صفد

safad

[قدیمی]
۱. عطا؛ بخشش.
۲. قید؛ بند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ