ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صدغ

sodq

۱. (زیست‌شناسی) = شقیقه
۲. موی پیچ‌خوردۀ کنار پیشانی.

بناگوش، شقیقه، کلاله، گیجگاه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ