ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صبغ

sebq

۱. رنگ.
۲. هر ماده‌ای که با آن چیزی را رنگ می‌کنند.
۳. نان‌خورش، از آن جهت که نان را رنگ می‌کند، مانند سرکه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ