ترجمه مقاله

صبح خوان

sobhxān

۱. ویژگی مرغی که هنگام صبح آواز می‌خواند.
۲. (اسم، صفت فاعلی) (زیست‌شناسی) [مجاز] بلبل: ◻︎ چه حالت است که گل در سحر نماید روی / چه آتش است که در مرغ صبح‌خوان گیرد (حافظ: ۱۰۳۵).

ترجمه مقاله