ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صباغ

sabbāq

رنگرز؛ رنگ‌ساز.

رنگرز، رنگساز

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ