ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیک

šik

۱.دارای لباس و ظاهر آراسته؛ خوش‌پوش.
۲. (صفت) زیبا و لوکس: خانهٴ شیک.

دلپذیر، زیبا، فانتزی، قشنگ، لوکس

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ