ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیرکچی

širakči

۱. صاحب میخانه؛ عرق‌فروش.
۲. خادم میخانه.
۳. صاحب شیره‌کش‌خانه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ