ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

شیاع

šiyā'

۱. آتش‌گیره؛ هیزم‌ریزه که با آن آتش بیفروزند.
۲. نی شبان یا آواز آن.
۳. (اسم مصدر) شایعه‌پراکنی.

شیاع

لغت‌نامه دهخدا

شیاع . (ع مص ) شاع . شیع. شیوع . مشایع. شیعوعة. شیعان . آشکارا و فاش شدن خبر. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).- به حد شیاع رسیدن ؛ همه کس از آن با خبر شدن .|| همراهی کردن ، و منه قول العرب فی الوداع : «شاعکم السلام ؛ ای تبعکم ». (از اقرب الموارد). بمعانی مشایعة. (منت

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما