ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شکم بنده

šekambande

شکم‌پرست؛ شکم‌خواره؛ پرخور: ◻︎ شکمْ ‌بندِ دست است و زنجیر پای / شکم‌بنده نادر پرستد خدای (سعدی۱: ۱۴۷).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ