ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شکم بند

šekamband

کمربند پهنی از جنس پارچۀ ضخیم که برای جلوگیری از بزرگ شدن شکم می‌بندند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ