ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شکستگی

šekastegi

۱. شکسته بودن.
۲. [قدیمی، مجاز] آزردگی.
۳. [قدیمی، مجاز] درماندگی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ