ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شکر

še(a)kar

۱. مادۀ بلوری، سفید، و شیرینی که از چغندر قند یا نیشکر گرفته می‌شود و برای ساختن قند و نبات یا شیرین کردن بعضی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به کار می‌رود.
۲. (صفت) [مجاز] خوشایند؛ مطبوع (در ترکیب با کلمۀ دیگر): شکرخواب.

امتنان، تشکر، حقشناسی، حمد، سپاس، شکرانه، منت

سپاس، شکر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ