ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شورگز

šurgaz

نوعی درخت گز که معمولاً در شوره‌زار می‌روید.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ