ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شهرآشوب

šahr[']āšub

۱. آشوبندۀ شهر؛ کسی که در شهر فتنه و آشوب برپا می‌کند.
۲. ویژگی آن‌که به‌واسطۀ حسن و جمال خود باعث فتنه و آشوب شود.
۳. (اسم) (موسیقی) از آهنگ‌های موسیقی ایرانی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ