ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شهابی

ša(e)hābi

گوشه‌ای در آواز بیات تُرک.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ