ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شقیقه

šaqiqe

۱. (زیست‌شناسی) گیجگاه؛ کنار پیشانی.
۲. (طب قدیم) درد نصف سر.
۳. [قدیمی] خواهر.

۱. بناگوش، شقاق، صدغ، گیجگاه
۲. نیمسر
۳. خواهر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ