ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شفاهی

šafāhi

سخنی که روبه‌رو و با زبان گفته می‌شود؛ زبانی.

زبانی، کلامی ≠ کتبی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ