ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شش خاتون

šešxātun

= شش‌بانو

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ