ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرم آلودگی

šarm[']āludegi

حالت و چگونگی شرم‌آلوده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ