ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرار

šarār

آنچه از آتش به ‌هوا می‌پرد.

اخگر، جرقه، شراره، شرر، لهب، لهیب

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ