ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شداد

šedād

۱. دشواری‌ها.
۲. محکم؛ استوار.
۳. = شدید
۴. (اسم) [قدیمی] پهلوانان.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ