ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شته

šate

حشره‌ای ریز با انواع مختلف سیاه، خاکستری، سبز، و قرمز که آفت گیاهان است و از شیرۀ آن‌ها تغذیه می‌کند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ