ترجمه مقاله

شباب

šabāb

۱. جوان شدن.
۲. جوانی؛ از سن بلوغ تا سی‌سالگی.
۳. (اسم) اول هرچیز.

برنایی، جوانی ≠ پیری

ترجمه مقاله