ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شاه توت

šāhtut

درختی با برگ‌هایی دندانه‌دار و شبیه قلب و میوه‌ای قرمز یا سیاه‌رنگ شبیه توت.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ