ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شال

šāl

۱. نوعی پارچۀ ساده یا گل‌دار که از پشم یا کرک بافته می‌شود. Δ شال کرمانی و شال کشمیری معروف است.
۲. بالاپوشی که از پارچۀ پشمی خشن می‌دوزند و کشاورزان به ‌تن می‌کنند.
۳. پارچه‌ای دراز و کم‌پهنا که دور کمر یا سر می‌بندند.

۱. کمربند، میانبند
۲. بالاپوش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ