ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سیرابی

sirābi

۱. خوراک آبدار مانند آبگوشت که از شکمبه و شیردان گوسفند درست می‌کنند.
۲. شکمبه.

شکنبه، شکمبه، سیراب

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ