ترجمه مقاله

سیاه فام

siyāhfām

آنچه به رنگ سیاه باشد؛ سیاه‌رنگ؛ سیاه‌گون.

ترجمه مقاله