ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سکنا

soknā

۱. آرمیدگی و اقامت در جایی.
۲. (اسم) جای ساکن شدن؛ جای اقامت؛ خانه؛ مسکن.

اتراق، اقامت، سکونت، ماوا، مسکن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ