ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سپریغ

sa(o)priq

۱. خوشۀ انگور.
۲. خوشۀ بزرگ و پربار.
۳. خوشۀ انگور که هنوز دانه‌هایش نرسیده و درشت نشده؛ غوره: ◻︎ نیستم همچو تاک پشت دوتا / از پی چند خوشهٴ سپریغ (شمسی فخری: لغت‌نامه: سپریغ).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ